W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Diep gevallen

  Diep gevallen

   

  Psalm 119 : 140

  Smeltzuiver is wat gij toezegt, het is dat wat uw dienaar zo mint.  

   

  Jozua 11 19.20.23

   

  Er viel Israël niets zonder slag of stoot in handen. De HEER had namelijk alle volken zo eigenzinnig gemaakt dat ze hoe dan ook oorlog tegen Israël wilden voeren. Nadat Jozua het hele land veroverd had, gaf hij het Israël als grondgebied.

   

  Koud is hun hart, halsstarrig hun gemoed, niet tevergeefs liet gij mij, HEER, verdrukken.

   

  2 Samuël 11 3.4.26.27
  David liet Batseba bij zich komen en sliep met haar. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.

   

  Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

   

  Jesaja 53 3-5.12

   

  Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Zijn striemen brachten ons genezing. Hij droeg de schuld van velen.

   

  Gij hebt geboet, niet Gij, slechts wij zijn schuldig, maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig uw dierbaar bloed

   

  klik op het vierkantje

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl