W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Haast NIEMAND geloofd wat Gelovigen
  Haast NIEMAND geloofd wat Gelovigen IN Christus aan de wereld meedelen, en waardoor deze Gelovig zouden worden.
  NIEMAND geloofd, tot men met eigen ogen ziet. Doch men merkt niet op wat men behoort te zien.
  Maar NIEMAND van deze, zal ook opkijken of geloven wat er staat te gebeuren, ook al gebeurd dit nu reeds, wat in de bijbel al eeuwenlang geschreven staat, en wat er ZAL gebeuren.
   
   
  dus Weest waakzaam want Jezus komt spoedig!
  En ook al geloof je het niet, doe dan even wat onderzoek, want wat riskeerd u? Maar... neem eens de bijbel en hou dit tegen het licht van wat er in de wereld gaande is.
   
  Nog zeg ik het eens, wat zou u missen, als die miljoenen gelovigen die nu nog leven, en die miljarden die gestorven zijn, het nu wel eens bij het rechte eind hebben gehad?
   
  Die redding is slechts één gebed van u af!
  Ga nu naar Jezus toe met dit gebed, dat u met uw eigen woorden (ten dele?) kan uitspreken. doe dit spontaan en zonder enige verplichting!!!
  wij noemen het, het Zondaarsgebed 
  (Dit is een Gebed om een nieuw, veranderd en heilig leven
  (of: hulp van God))
  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u. 
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe. 
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf.  Ja Heer, ik wil weten of dit waar is wat die Christenen over U vertellen, dat U er bent en of U dit ook in mij kan/wilt verwezenlijken. 
  Maar vergeef mij dat ik voor U bang was.  Omdat U mij misschien niet zou willen. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven omdat men gezegt heeft dat u heilig bent, en dat ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek. 
  En ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig. 
  O Vader als u van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden die ik in mijn hele leven heb gedaan.  Wees mij toch genadig Heer. 
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw Heilige Geest, zodat ik misschien die liefdevolle mens word die ik kan zijn als U helemaal de ruimte krijgt in mijn leven. 
  Heer echt niet mijn, maar Uw wil geschiedde! 
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon. 
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U.
   
  Amen
  Nu, zal u misschien nog echt niets ervaren, maar weet, als u dit gebed met een open hart hebt gedaan, dan mag u er zeker van zijn, dat Jezus "JA" zei, en dat u weldra zult ervaren, dat er in uw leven dingen zijn veranderd, dingen waarvan uzelf misschien nog geen weet had.
  Doch van één punt mag je beslist overtuigd zijn.
  U bent met zekerheid een kind van God geworden.
  Dus, nodig vandaag nog Gods Geest uit in de naam van Jezus Christus! Vergeet deze naam NOOIT, en vraag en bid alles in ZIJN Naam.
  Want Hij alleen is de Weg, de Waarheid, en het Leven, niemand komt Tot de vader dan door de naam van Jezus.
  Dus, sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven! 
   
  Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20  zullen denken. 
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
  20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl